.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

بررسی صفات شاعرانه در غزلیات شمس؛ مقاله ادبی

بررسی صفات شاعرانه در غزلیات شمس؛ مقاله ادبی

چکیده

از عارفان و شاعران نامی قرن ۷ مولانا جلال الدین بلخی ا ست. مصاحبت با شمس تاثیر بسیاری بر مولانا می گذارد به طوری که اشعار عاشقانه خود را به عارفانه تبدیل می کند. مولانا اشعاری برای شمس تبریزی سروده و نام کتاب را غزلیات شمس تبریزی گذاشته، این مقاله به کتاب غزلیات شمس تبریزی توجه دارد و علاوه بر آن به بررسی نقش صفات می پردازد آن هم از منظر علم بیان،صفت بار بلاغی داردوجز صور خیال است، با توجه به تنها نمونه‌ای که مرحوم دکتر فرشیدور نوشتند آن هم در مورد دیوان حافظ و به وسیله منابع کتابخانه‌ای و اینترنت اثبات می شود که مولوی (قرن۷) و قبل از حافظ در اشعار خود از علم بیان و صفات شاعرانه مخصوصاً استعاره بسیار استفاده کرده است.

واژه کلیدی:

اشعار عاشقانه، غزلیات شمس، اشعار عارفانه، استعاره، قرن ۷، علم بیان، مصاحبت، بار بلاغی، صورخیال، صفت.

مقدمه

تاملی در غزلیات شمس تبریزی :ضیا موحدی ،محمدعلی موحدی، مریم ابوالقاسمی تحقیقی است که در مورد نوآوریها، سنت شکنیها یا تفننهایی که شمس در زبان غزل داشته، پرداخته و به اصطلاحات که مولانا بیشتر به کار برده مثلاً سمع توجه دارد و تحقیقی کلی درباره غزلهای مولانا ۲ـ تنوع تجربه های شعری مولانا در غزلیات شمس: حسن رنجبر زنجانی تحقیقی است در مورد تفاوت غزلیات شمس با مثنوی و همچنین غزلیات را از دیدگاه نقد ادبی و روانشناسانه بررسی کرده است. ۳ـ شطحیات منظومه مولانا در غزلیات شمس: دکتر مریم حسینی مقاله‌ای است که به بیان برخی ویژگیهای شطح آمیز غزلهای مولوی می پردازد تا ثابت کند بسیاری از این غزلها محصول نا خودآگاهی شاعر است و در حالات از خود بیخودی به صورت خودکار به نگارش در آمده است.

این مقاله‌ها و تحقیقها به بررسی ویژگیهای غزلیات شمس پرداخته‌اند و برای ادب دوستان مفید است ولی هیچکدام به بررسی خود غزلهای شمس و صفات آن هم از منظر علم بیان نپرداخته‌اند، جز مرحوم دکتر فرشیدور که مقاله‌ای در مورد صفات شاعرانه دیوان حافظ از منظر علم بیان دارند.

royalit

محصولات مرتبط
s

مغز و یادگیری (برنامه درسی ...


4000 تومان 2 8 فوریه 2017
s

بررسی  تفاوت رسانه ها و ...


2500 تومان 4 9 مارس 2017

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -