.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

سیمای امام حسین (ع) در اشعار دفاع مقدس؛ مقاله ادبی

سیمای امام حسین (ع) در اشعار دفاع مقدس؛ مقاله ادبی- ۱۲۰ صفحه Word

چکیده-

امام حسین از بزرگترین شخصیت هاوواقعه كربلا عظیم ترین حماسه ای است که تاریخ به خود دیده است. امام حسین در واقعه عاشورا به دلیل مقاومتی که در برابر سپاه کفار از خود نشان داد، همواره مورد توجه بوده است و این اسطوره مقاومت در شعر و آثار ادب فارسی نمود خود را به خوبی نشان داده است. هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس تأثیر شگرفی بر عالم ادبیات و به ویژه ادبیات منظوم پدید آورد و ذوق و قریحه نسل بیدار جامعه را به خلق ادبیاتی نو و امید آفرین سوق داد و بستری مناسب را برای احیای تفکرات و باورهای عمیق و ژرف دینی و مذهبی در قالب شعر فراهم آورد. (علی معلم ـ علی موسوی گرمارودی و طاهره صفارزاده) از شاعران دوران دفاع مقدس در برخی اشعار انقلابی خود بر اساس سیره مقاومتی امام حسین به توصیف سیمای آن حضرت در اشعار خود پرداخته و با بررسی اشعار آنها به حضور برجسته عاطفه و حزن و اندوه پی می بریم که نتیجه آن غلبه جنبه ماتم سرایی و ادبیات بکایی در شعر فارسی است. این سه شاعر دفاع مقدس در مطرح کردن مسائل روز جامعه خویش چون جنگ تحمیلی، شخصیت امام خمینی و رحلت ایشان از عاشورا و شخصیت امام حسین (ع)به عنوان رمز استفاده کرده اند و برای ترسیم دقیق حوادث عصر جدید متوسل به عاشورا و امام حسین شده اند.

کلیدواژه ها:  امام حسین(ع)، دفاع مقدس، علی معلم، موسوی گرمارودی، طاهره صفارزاده

 

 مقدمه

ادبیات، آینۀ فرهنگ، تاریخ ، دانش، احساسات مردم هر سرزمین است. ادبیات هر ملت بیانگر طوماری بزرگ و طولانی از گذر زمان و تغییرات ایجاد شده است .در طول زمان­های گذشته، ادبیات‌، مفهومی عام داشت و در سرزمین ما بیشتر بخش شعر و شاعری را دربرمی­گرفت اما امروزه با پیشرفت روزافزون انسان ، از نظر فکری و با شاخه­شاخه شدن و جزئی­شدن علوم ، ادبیات هم از این انشعاب در امان نماند.

با ظهور اسلام مدیحه­سرایی و پرداختن به مضامین مربوط به سیمای امامان آغاز شد و شاعران به تقلید دین اسلام و نمایش فضایل پیامبر (ص) و یاران و پیروانش پرداختند. از همین زمان ، مدح امامان و پرداختن به سیمای امامان در اشعار شاعران که یکی از فنون بلند شعر و ادب در بیان عواطف دینی است ، رواج پیدا کرد. امام حسین (ع) الگوی مجسم احکام قرآن و نمونۀ بارز تجلی اخلاق قرآن و اسلام است. آن حضرت با رفتارهایی که از خود بروز داد ، تصویر زیبایی از اخلاق اسلام و قرآنی را ترسیم کرد ، بدیهی است کسی که شریک و سند قرآن است رفتارهایش هم هماهنگ با قرآن و الهام­گرفته از آن خواهد بود. از همین روست که اغلب شاعران دوران دفاع مقدس در اشعار خود توجه شایانی به افکار و خصایص و آموزه­های آن حضرت داشته­اند.

این پژوهش برآن است تا به بررسی اشعار برجستۀ شاعران دوران دفاع مقدس (علی معلم ، موسوی گرمارودی ، طاهره صفارزاده)پرداخته و زاویۀ دید آنها و توجه آنهارا به امام حسین و حماسه­ای که خلق کرده مورد بررسی قرار دهد.

این پایان­نامه در سه فصل تنظیم شده. فصل اول شامل کلیات تحقیق ومبادی پژوهش است که

درآن مطالبی چون بیان مساله،پرسشهای پژوهش،فرضیه های پژوهش،روش پژوهش وجنبه نوآوری آن پرداخته است. فصل دوم آن باعنوان بررسی تحلیلیـتوصیفی سیمای امام حسین(ع) در شعر شاعران دفاع مقدس(علی معلم، موسوی گرمارودی، طاهره صفارزاده) شامل چندین بخش است.بخش اول به توصیف وانواع آن وبخش دوم به حماسه عاشوراکه شامل تعاریف مدح وحماسه عاشورا و دیدگاه و نظریات مختلف درباره ی حماسه ی عاشوراوامام حسین ودستاوردهای حماسه‌ای که خلق کرد می باشد در بخش سوم معرفی سه شاعردوران دفاع مقدس (علی معلم،موسوی گرمارودی، طاهره صفارزاده) است.

دربخش بعدی که بخش اصلی این پایان­نامه را به خود اختصاص داده است ابتدا مقدمه­ای دربارۀ دوران دفاع مقدس و دستاوردهایی که آن دوران برای کشور داشت بررسی خواهد شد. سپس بطور مفصّل به بررسی تحلیلی – توصیفی سیمای امام حسین (ع) در شعر شاعران دورا ن دفاع مقدس (علی معلم ، موسوی گرمارودی ، طاهره صفارزاده)پرداخته می شود. ودر فصل سوم نتیجه پژوهش خواهد آمد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول

پرسش اصلی پژوهش

اهمیت وضرورت پژوهش

فصل دوم:  بررسی سیمای امام حسین در اشعار  دفاع مقدس

مدح وتاریخچه آن درادبیات

تاریخچه مدح

توصیف واهمیت آن درادبیات

اصول وصف

انواع وصف

حماسه عاشورا وامام حسین

امام حسین وعاشورا

بررسی شخصیت امام حسین وفضایل ومکارم ایشان

امام حسین ازدیدگاه قران

امام حسین ازدیدگاه تفاسیر

امام حسین ازدیدگاه روایات

فضایل ومکارم امام حسین

نگاه کلی به دوران هشت سال دفاع مقدس وویژگیهای آن

ویژگیهای مهم شعردوران دفاع مقدس

قالبهای شعری دفاع مقدس

توصیف وتحلیل سیمای امام حسین درشعرشاعران دفاع مقدس

سیمای امام حسین درشعرشاعران گذشته

سیمای امام حسین درشعرطاهره صفارزاده

وجوه اشتراک وافتراق شاعران دفاع مقدس درترسیم سیمای امام حسین

وجوه اشتراک

وجوه افتراق

فصل سوم

نتیجه گیری

فهرست منابع وماخذ

۱۲۰ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

royalit

محصولات مرتبط
s

پایان نامه سیستم خنک سازی ...


9000 تومان 0 4 ژوئن 2017
s

بررسي رابطه بين هوش هيجاني ...


8000 تومان 0 11 جولای 2017
s

مقدمه نياز روز افزون به پويايي  ...


10000 تومان 0 29 دسامبر 2016

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -