no-img
.:رویال آی تی:.

بایگانی: عمران - .:رویال آی تی:.


.:رویال آی تی:.
مطالب ویژه
ads

مطالب

آرشیو بایگانی: عمران - .:رویال آی تی:.
DOC
ارزیابی کمی و کیفی کاربری اراضی شهری(شهر هریس) ۲۶ صفحه word
۵,۰۰۰ تومان

ارزیابی کمی و کیفی کاربری اراضی شهری(شهر هریس) ۲۶ صفحه word


ارزیابی کمی و کیفی کاربری اراضی شهری(شهر هریس) 26 صفحه word مقدمه کاربری اراضی شهری و چگونگی توزیع فضایی- مکانی آن یکی از مهمترین کارکردها به منظور استفاده بهینه از فضاهای شهری می باشد.نظر به این اهمیت،در این مقاله به بررسی و ارزیابی کاربری اراضی شهر هریس با توجه به دیدگاههای کمی و کیفی مطروحه در این زمینه اقدام شده است.جهانی که امروزه ما در آن زندگی می کنیم ،جهان شهری است [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / بهمن / ۱۳۹۵    بازدید : 202    نویسنده : محمد
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -